10/28/2011

CABO VERDE

ILLES DE CAP VERD

A les illes de Cap Verd l’Aleix hi arriba el 19 d’octubre, en quinzena posició.
Tota la flota ha de passar, obligatòriament, entre l’illa de Sao Antao -la més a l’Oest- i la de Mao, una de les més a l’Est. L’Aleix passa, com la majoria, entre l’illa de Santa Luzia i la de Sao Nicolau.

A Mindelo, la ciutat més important de l’illa de Sao Vicente, s’hi han de parar força Minis amb avaries importants -pals i/o timons trencats...i ja hi ha quatre retirats, entre ells el guanyador de la 1ª etapa, tot per culpa de les ràpides oscil•lacions de vent, tant en intensitat com en direcció.
___________________

ISLAS DE CABO VERDE

Aleix llega a las islas de Cabo Verde el día 19 de octubre en la quinceava posición. Toda la flota debe pasar, obligatoriamente, entre la isla de Sao Antao - la que queda más al oeste- y la de Mao, una de las que queda más al este. Aleix pasa, como la mayoría, entre la isla de Santa Luzia y la de Sao Nicolau.

En Mindelo, la ciudad más importante de la isla de Sao Vicente, varios Minis tienen que parar a causa de averías importantes - mástiles y/o timones rotos... ahí ya se han retirado cuatro, entre ellos, el ganador de la 1º etapa, por culpa de las rápidas oscilaciones del viento, tanto en intensidad como en dirección.